Na wzór  •  Auto  •  Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu - wymiana elementów

Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu - wymiana elementów

Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu - wymiany elementów
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(właściciel)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(PESEL / REGON)
.............................................
(współwłaściciel)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(PESEL / REGON)
.............................................
(nazwa urzędu)
.............................................
.............................................
(adres)

Zawiadomienie

Zawiadamiam, iż dnia ... dokonałem następujących zmian konstrukcyjnych/wymiany elementów*, zgodnie z ustawą, które zmieniły dane pojazdu zapisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu marki ......................... nr rejestracyjny ............. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ......................................... tj.: ................................... .
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

□ dowód rejestracyjny ................... (seria i numer)

□ karta pojazdu .................................. (seria i numer)

□ zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego stwierdzającego, że zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych pojazdów.................................. (z dnia)

□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)

□ wymagana opłata ........................................

.............................................
(podpis właściciela)
.............................................
(podpis współwłaściciela)
.............................................
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu - wymiany elementów pdf   Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu - wymiany elementów odt   Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu - wymiany elementów doc  

Słowa kluczowe

  • zawiadomienie do urzędu
  • zmiany konstrukcyjne
  • wymiana elementów
  • pojazd - zmiany - wymagane dokumenty
  • wydział komunikacji

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.24