Na wzór  •  Zapytania ofertowe  •  Zapytanie ofertowe o ceny

Zapytanie ofertowe o ceny

Zapytanie ofertowe o ceny
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)

Zapytanie ofertowe o ceny

Szanowni Państwo,
Jesteśmy zainteresowani współpracą z Państwa firmą.
Na początek prosimy o przesłanie nam aktualnych cen następujących wyrobów:

L.p.Nazwa wyrobuCena jednostkowaTermin ważnościZ poważaniem

.............................................
(pieczątka i podpis)

Podobne i powiązane pisma


Zapytanie ofertowe o ceny pdf   Zapytanie ofertowe o ceny odt   Zapytanie ofertowe o ceny doc  

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.12.22