Na wzór  •  Gwarancja i reklamacja  •  Reklamacja i zwrot towaru

Reklamacja i zwrot towaru

Reklamacja i zwrot towaru
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)

Reklamacja i zwrot towaru

Szanowni Państwo,
Dnia ........................................... , zgodnie z fakturami otrzymaliśmy zamówiony towar. Niestety, nie spełnia on wymogów przedstawionych w dostarczonym nam wcześniej opisie, jak też jakościowo różni się od otrzymanych próbek. Stwierdziliśmy następujące wady dostarczonego towaru:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
W związku z tak poważnymi usterkami, zamierzamy zwrócić towar w całości na Państwa koszt. Prosimy o pilne dostarczenie nam instrukcji zwrotu.
Z poważaniem

.............................................
(pieczątka i podpis)

Reklamacja i zwrot towaru pdf   Reklamacja i zwrot towaru odt   Reklamacja i zwrot towaru doc  

Słowa kluczowe

  • reklamacja i zwrot towaru
  • uszkodzone zamówienie - wzór reklamacji

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.12.21