Na wzór  •  Inne  •  Telefonogram

Telefonogram

telefonogram
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(nadawca)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(adresat)
.............................................
.............................................
(adres)

TELEFONOGRAM NR ...........................................

Zawiadamiam, że dnia ......................................................... o godz ........................................... w ............................ (gdzie) odbędzie się ..................... (co). Tematem .................... (narady, spotkania, odczytu, wiecu, inne) będzie/będą* ................................................................ . Obecność ............................................ (wymienić czyja) obowiązkowa.

Na zlecenie: ........................................................ (imię i nazwisko) .............................................................................. (stanowisko osoby zlecającej wysłanie telefonogramu).

Nadał: ................................................................................ (imię nazwisko) dnia ....................................................... o godz ...........................................

Odebrał ................................................................................ (imię nazwisko) dnia ....................................................... o godz ...........................................

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(pieczątka i podpis)

Telefonogram to wiadomość (telegram) przekazana telefonicznie i dalej po jej zapisaniu przekazana adresatowi. Telefonogram to inaczej depesza telefoniczna.

Obecenie, w epoce nowoczesnych telefonów komórkowych i innych środków masowej komunikacji - telefonogram stracił zupełnie na znaczeniu.


Telefonogram pdf   Telefonogram odt   Telefonogram doc  

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.08