Na wzór  •  Notatki  •  Notatka z naprawy

Notatka z naprawy

Notatka z naprawy
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(numer referencyjny)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(imię i nazwisko, nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)

Notatka

Notatka z wykonania naprawy ..................................................................................................................................................... (czego) w/na ............................................................................................................................................................................................ (gdzie) dnia .................................................... . Zgodnie ze zleceniem ....................................................................................................................................................... (czyim) numer ....................................................... z dnia ............................................... przedstawiam rozliczenie prac naprawczych.

Koszt robocizny, Ilość, Cena jedn. z VAT, Łącznie
Łącznie do zapłaty (suma z trzech tabel): ................................... słownie ....................................................................................

.............................................
(pieczątka i podpis)

Notatka przydatna np w serwisach sprzętu.


Notatka z naprawy pdf   Notatka z naprawy odt   Notatka z naprawy doc  

Słowa kluczowe

  • naprawa towaru
  • notatka służbowa z naprawy sprzętu

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.06.05