Na wzór  •  Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie to czyjaś wypowiedź ustna lub pisemna (w tym przypadku chodzi o tę drugą) dotycząca zdarzenia, faktu, przedmiotu, osoby i in., składana z uwagi na potrzebę sytuacji, na żądanie instytucji, pracodawcy itd. Może to być również sposób ujawnienia woli piszącego względem kogoś lub czegoś (art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - oświadczenie woli). Odbiorca oświadczenia, kim by on nie był, uznaje, że jest ono zgodne z prawdą lub wolą piszącego

Wzory oświadczeń podatkowych do urzędu skarbowego

Słowa kluczowe

  • jak napisać oświadczenie?
  • oświadczenia do pracy
  • oświadczenie dla młodych rodziców

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.07