Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego

Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego

Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie zamierzam korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku o urlop rodzicielski złożonym przez żonę/męża* ........................................................................................................................................... (imię i nazwisko), tj. od dnia ................................................. do .................................................

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(podpis)

Podobne i powiązane pisma


Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego pdf   Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego odt   Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego doc  

Słowa kluczowe

  • oświadczenie rodzica
  • zamiar niekorzystania z urlopu rodzicielskiego
  • oświadczenie ojca o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego
  • uprawnienia rodzicielskie
  • urlop rodzicielski
  • oświadczenie małżonka o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.25