Na wzór  •  Upoważnienie

Upoważnienie

Pismo ma za zadanie oficjalne delegowanie uprawnień (pełnomocnictwo). Inaczej mówiąc jest to umożliwienie/uprawnienie występowania w imieniu osoby upoważniającej i wykonania za nią szczegółowo określonych zadań.

A więc upoważniamy kogoś do czegoś. Należy mieć przy tym na względzie przepisy prawne, które często dodatkowo wymagają notarialnych (czyli poświadczonych urzędowo) upoważnień.

Na dokumencie upoważnienia/pełnomocnictwa bezwzględnie należy wymienić osobę upoważniającą - w jej imieniu tworzymy pismo. Oraz osobę upoważnioną - tej, której delegujemy uprawienia. Należy precyzyjnie wskazać osoby. Nie wystarczy z imienia i nazwiska. Często potrzebny będzie np nr dowodu osobistego osoby upoważnianiej - celem jednoznacznej weryfikacji w momencie korzystania z upoważnienia.

Pamiętaj! Niezbędna jest szczegółowa informacja do czego upoważniana osoba zostaje uprawniona.
Nieprawidłowo skonstruowane upoważnienie może przekazać zbyt dużo uprawnień lub wręcz skrępować upoważnianego.

Nigdy nie zapominajmy, że upoważniając kogoś bierzmy na siebie część odpowiedzialności za jego postępowanie! Najlepiej, gdy jest to osoba której ufamy - np. członek najbliższej rodziny.

Podobne i powiązane pisma

Słowa kluczowe

 • upoważnienie wzór
 • wzór upoważnienia
 • upoważnienie do reprezentowania wzór
 • wzory upoważnień
 • jak napisać upoważnienie do czegoś?
 • upoważnienie do podpisywania dokumentów
 • jak sie pisze upoważnienie wzór
 • wzor upowaznienia pelnomocnictwa
 • formularz upoważnienia
 • upoważnienie - druk
 • druk pełnomocnictwa
 • jak sie pisze upoważnienie wzór

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.12.05