Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek o urlop wypoczynkowy
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(stanowisko)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(dział firmy)

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w okresie od dnia ........................ do dnia ........................ włącznie tj. ................ dni roboczych z przysługujących mi w roku ....................

.............................................
(podpis pracownika)

.............................................
(podpis przełożonego)

Przykładowy wzór wniosku składanego najczęściej przed wakacjami.

Pamiętaj

Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo pracownika. Pracownik nie może się zrzec urlopu wypoczynkowego nawet jeśli pracodawca tego wyraźnie wymaga. W wielu firmach funkcjonują systemy wymiany dni urlopowych pomiędzy pracownikami - są one jednak całkowicie poza systemem prawnym obowiązującym w Polsce.


Wniosek o urlop wypoczynkowy pdf   Wniosek o urlop wypoczynkowy odt   Wniosek o urlop wypoczynkowy docx   Wniosek o urlop wypoczynkowy rtf  

Słowa kluczowe

 • podanie o urlop wypoczynkowy
 • wniosek o urlop wypoczynkowy wzór
 • druk wnioku o urlop
 • prośba o urlop
 • druk urlopu wypoczynkowego
 • wzór podania o urlop wypoczynkowy
 • wakacje
 • urlop wakacyjny
 • wniosek urlopowy
 • wniosek o urlop druk
 • podanie o urlop wzór
 • druk wniosku o urlop wypoczynkowy

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.05