Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem

Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem

Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(stanowisko)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(dział firmy)

wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem

Uprzejmie proszę o udzielenie mi w terminie ........................................... jednodniowego/dwudniowego urlopu do opieki nad dzieckiem.

.............................................
(podpis)

.............................................
(pieczątka i podpis pracodawcy)

Pracownik nabywa prawo do zwolnienia do opieki nad dzieckiem z chwilą podjęcia pracy i nie jest uwarunkowane przepracowaniem całego roku kalendarzowego. Przysługuje ono również pracownikowi, który wraca do pracy w trakcie roku kalendarzowego np: po urlopie wychowawczym.

Prawo do tego zwolnienia przysługuje pracownikowi z mocy prawa. We wniosku o zwolnienie nie wymaga się motywowania. Z pracodawcą należy jednak uzgodnić konkretny dzień, bądź dni. Pracodawcę należy również poinformować, czy współmałżonek korzystał ze zwolnienia, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze.

Zwolnienie, o którym mowa przysługuje w ilości tylko 2 dni w danym roku kalendarzowym niezależnie od liczby wychowywanych dzieci w wieku do lat 14.

Przysługujące 2 dni niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny. W następnym roku nabywa się prawo do kolejnych dwóch dni i tak aż do momentu ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Jeżeli ktoś nie skorzystał z prawa do dwóch dni opieki nad dzieckiem, to po dniu, w którym dziecko skończy 14 lat, traci prawo do zwolnienia. Fakt czy pracownik korzystał z omawianych dni zwolnienia i w jakiej wysokości jest odnotowywany na świadectwie pracy.

*Z prawa do zwolnienia może skorzystać zarówno pracownik jak i pracownica, którzy wychowują dziecko do 14 roku życia. Wybór, które z pracowników będzie korzystało z prawa do zwolnienia należy do nich samych. Mogą oni również podzielić się tym prawem, a wówczas każde z nich skorzysta z jednego dnia. Pracownik bądź pracownica mogą skorzystać ze zwolnienia również wtedy, gdy drugie z nich jest bezrobotne; pozostaje w stosunku pracy, ale chwilowo nie pracuje (korzysta z urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego lub pobiera wynagrodzenie za okres choroby).


Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem pdf   Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem odt   Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem doc  

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.05