Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Wniosek o urlop tacierzyński (urlop macierzyński dla ojca)

Wniosek o urlop tacierzyński (urlop macierzyński dla ojca)

Wniosek o urlop tacierzyński
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(stanowisko)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(dział firmy)

wniosek o urlop macierzyński dla ojca

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, który przejmuję od żony ........................................................... (imię i nazwisko), to jest od dnia ........................................ do dnia ........................................ /wyczerpania* tego urlopu w łącznym wymiarze ............................... tygodni.

Załączniki:

1. Wniosek matki o rezygnację (skrócenie) urlopu macierzyńskiego**

2. Zaświadczenie, że matka dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego po porodzie co najmniej 14 tygodni


* niepotrzebne skreślić

** złożyć pracodawcy z niniejszym wnioskiem najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy matki składającej wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego

.............................................
(podpis)

Urlop tacierzyński to potoczna nazwa niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego matki. Urlop taki może być wykorzystany wyłącznie przez ojca/opiekuna dziecka.

A więc matka dziecka ma prawo zrezygnować z części swojego urlopu i przekazać go ojcu. Jest to szczególnie korzystne w sytuacji, gdy ojciec dziecka jest np. osobą bezrobotną.

Co za tym idzie - jeśli matka postanowi wykorzystać urlop macierzyński w całości, to ojciec dziecka nie otrzyma prawa do tago urlopu.

Jeśli matka rezygnuje z części swojego urlopu na rzecz ojca - jest wtedy zobowiązana złożyć stosowny wniosek (link poniżej)

Uwaga: do obowiązkowych załączników należą:
- Wniosek o rezygnację/skrócenie urlopu macierzyńskiego przez matkę
- Zaświadczenie o wykorzystaniu przez matkę obowiązkowego okresu urlopu po porodzie


Wniosek o urlop tacierzyński pdf   Wniosek o urlop tacierzyński odt   Wniosek o urlop tacierzyński doc  

Słowa kluczowe

  • urlop macierzyński dla ojca
  • podanie o urlop tacierzyński dla ojca

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.20