Na wzór  •  Zaproszenie i wizyta

Zaproszenie i wizyta

Zaproszenie jest pismem użytkowym, którego celem jest powiadomienie odbiorcy (indywidualnego bądź zbiorowego) o jakimś wydarzeniu i nakłonienie go do wzięcia w nim udziału. Zaproszenie odznacza się uprzejmym tonem, nie obowiązuje w nim konieczność, zwięzłość, może mieć rozbudowaną i urozmaiconą konstrukcję, a także atrakcyjną dla odbiorcy formę graficzną.


Różne formy oficjalnych, firmowych zaproszeń i pism pokrewnych

Oficjalne zaproszenia do wizyt składane pomiędzy przedsiębiorstwami - np w ramach poszerzenia współpracy.

Pismo powinno być składane na profesjonalnie przygotowanym papierze firmowym.

Słowa kluczowe

  • zaproszenie wzór pisma
  • zaproszenie do współpracy wzór
  • zaproszenia - wzory
  • oficjalne zaproszenie wzór

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.13