Jak napisać wyjaśnienie?

Pragnę wyjaśnić, iż dnia (data) o godz miał/a/o miejsce (opis zdarzenia, sytuacji). Skutkiem tego (co nastąpiło). O sytuacji powiadomiono/nie powiadamiano