Regulamin

Regulamin stron nawzor.pl oraz korespondencjahandlowa.2taj.net dotyczący praw autorskich do zamieszczonych tam szablonów dokumentów oraz wzorów pism.

Wszystkie dokumenty ze stron nawzor.pl oraz korespondencjahandlowa.2taj.net objęte są prawami autorskimi.

Dokumenty można bezpłatnie pobierać, dowolnie zmieniać oraz drukować.

Uwaga: ponowne publikowanie pisma pobranego z nawzor.pl lub korespondencjahandlowa.2taj.net wiąże się z obowiązkiem zgody autora strony nawzor.pl oraz podania linku zwrotnego do strony nawzor.pl.

Pomimo starań autor strony nie gwarantuje, że pisma są wolne od błędów lub mogą mieć wiążącą moc prawną.

Przy komentowaniu zabrania się: używania wulgaryzmów, spamowania, trolowania i innych form niezgodnych z netykietą patrz w Google: „wiki netykieta”. Ponadto komentarze mogą zostać usunięte bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *