Firmowa oferta usługi wysyłana do potencjalnych klientów

Firmowa oferta usługi to pismo reklamowe z listą oferowanych usług skierowane do potencjalnych kontrahentów.

oferta usługi jpg
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Firmowa oferta usługi

Szanowni Państwo,
Chciałbym/abym* zaprezentować świadczoną przez moją/naszą firmę usługę … (wymienić jaką).
Oferuję/my … (opisać dokładnie).
Jednocześnie mam/y nadzieję, że ta prezentacja zachęci Państwa do skorzystania z niej.
Z poważaniem
* niepotrzebne skreślić
………………………………………
(pieczątka i podpis)

Przykładowo możemy zareklamować pewną ofertę łączoną tak by klient otrzymał rabat z tytułu wykupienia kilku usług jednocześnie.

  • ogólna oferta usługi – wzór pisma
  • jak napisać ofertę usługi?
pdf   odt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *