Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT (zgodne z prawem UE) faktury VAT nie muszą być podpisywane ani przez wystawcę ani przez odbiorcę.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Niniejszym upoważniamy …………………………..
nr dowodu osobistego ……………………………….
adres …………………………………….
reprezentującego firmę ………………………………..
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Upoważnienie jest ważne do ………………………….
i nie może być przekazane osobom trzecim.

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *