Wstrzymanie dostawy towaru

Uprzejmie informujemy, że wstrzymaliśmy dostawę towarów z powodów

Wstrzymanie dostawy towaru
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wstrzymanie dostawy towaru

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa zamówienie nr ……………………………………………… z dnia ………………………………………….. uprzejmie informujemy, że wstrzymaliśmy dostawę towarów z powodów:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
Nadmieniamy, że towar dostarczymy niezwłocznie z chwilą spełnienia w/w warunków.

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *