Styl pisma podkreśla profesjonalizm nadawcy

Aby doskonale radzić sobie z klarownym przedstawieniem swojego punktu widzenia, należy przestrzegać kilku prostych zasad. I tak na profesjonalny styl pisma składają się:

 1. precyzyjne, jednoznaczne, kompletne i staranne formułowanie myśli
 2. fakty (brak interpretacji) i nakreślenie całej sytuacji
 3. podkreślenie meritum – zwięzłość (unikanie zbędnych szczegółów)
 4. poprawna forma językowa: gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna
 5. zdania pojedyncze, strona bierna, zwroty bezosobowe
 6. układ graficzny – najpopularniejszy blokowy, bez akapitów, (justowany do lewej)
 7. zwroty grzecznościowe, uprzejmość
 8. specjalistyczna terminologia
 9. brak zwrotów nacechowanych emocjonalnie
 10. unikanie zbędnych zwrotów i powtórzeń
 11. znajomość i umiejętność stosowania użytych zwrotów
 12. bez użycia zwrotów obcojęzycznych
 13. gotowe, powszechnie stosowane formuły
 14. przejrzyste redagowanie
 15. bez pretensjonalnych zwrotów

Dodatkowym atutem przy redagowaniu pisma jest doskonała znajomość problematyki, psychiki odbiorcy oraz zgrabny dobór słów przy formułowaniu zdań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *