Telefonogram

Telefonogram to wiadomość (telegram) przekazana telefonicznie i dalej po jej zapisaniu przekazana adresatowi. Telefonogram to inaczej depesza telefoniczna.