Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Wniosek o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu zgonu składany do Urzędu Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu jpg
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(stopień pokrewieństwa*)
………………………………………
(urząd stanu cywilnego)
………………………………………
(adres)

Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu

Wnoszę o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu …………………………… (imię i nazwisko) ur. ……………………….. (data) w ……………………………. (miejscowość), syna/córki* ………………… (imię ojca), ………… (imię matki), ………….. (nazwisko panieńskie matki), zmarłej …………………. (data) w ………………………………. (miejscowość).
Niniejszy odpis skróconego aktu zgonu potrzebny jest ……………………………………………………. (wymienić).
Załącznik:
Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *