Podział pism biurowych, urzędowych, procesowych

Cel pisma

Podstawowy podział pism biurowych, procesowych oraz urzędowych na kategorie odbywa się na dwie grupy, a mianowicie wg celu. Pisma informacyjne i pisma przekonywające.

Pisma informacyjne

Pisma informacyjne to np sprawozdanie, notatka, zawiadomienie, awizo, decyzja.

Pisma przekonywujące

Pisma przekonywujące tworzone są w celu „urobienia” odbiorcy, zjednania go sprytną, a czasem nawet siłową argumentacją. Do takich pism należy z pewnością podanie, reklamacja, wniosek, skarga.

Dodatkowe kryteria podziału pism biznesowych

  1. treść – informująca, pytająca, wyjaśniająca
  2. forma – formularz, email, blankiet
  3. termin – pilne (rozpatrzone 3 dni od daty wpływu), zwykłe (7-31 dni), terminowe (wg daty)
  4. obieg – z zewnątrz czy wewnątrz organizacji
  5. rodzaj sprawy – wniosek, protokół, wyjaśnienie, zapytanie, informacja, umowa, podanie
  6. tajemnicę – tajne, poufne, zwykłe
  7. elementy pisma – tytuł, nagłówek, adresy (pisma zatytułowane, pisma zaadresowane, pisma mieszane)

podział pism biurowych i procesowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *