Odstąpienie od umowy korzystania z karty płatniczej

Nie wszystkie operacje nawet w nowoczesnej bankowości elektronicznej można wykonać z pomocą tele-linii. Tradycyjne pismo pomoże wypowiedzieć umowę prowadzenia rachunku czy karty kredytowej.

Odstąpienie od umowy korzystania z karty płatniczej
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(pieczątka zakładu pracy

Odstąpienie od umowy korzystania z karty płatniczej

Oświadczam, że odstępuję od umowy w zakresie posiadania i użytkowania karty płatniczej o numerze ………………

Oświadczam, że nie dokonałem/dokonałam* aktywacji w/w karty oraz, że nie dokonałem/dokonałam* nią żadnej operacji.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik

1. karta płatnicza wystawiona na mnie o numerze

………….

………………
(czytelny podpis )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *