Upoważnienie do korzystania z pojazdu

Niniejszym upoważniam członka rodziny (stopień pokrewieństwa) … osobę obcą zamieszkałego/ą* … legitymującego/ą się dowodem osobistym . (seria i numer), wydanym dnia … przez …, numer PESEL … do korzystania z mojego pojazdu.

Upoważnienie do korzystania z pojazdu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(telefon)

Upoważnienie do korzystania z pojazdu

Niniejszym upoważniam:

□ członka rodziny (stopień pokrewieństwa) …………………………….

□ osobę obcą
………… (imię i nazwisko),

zamieszkałego/ą* ………………………….. (adres), legitymującego/ą się dowodem osobistym ……………… (seria i numer), wydanym dnia ………………………………………. przez ………….. , numer PESEL ……………………………………… do korzystania z mojego pojazdu …………………….. (osobowy, itd.)

numer rejestracyjny ……………………………………………………….

marka/model …………………………………………………….

rok produkcji ………………………………….

numer silnika …………..

numer VIN (nadwozia) …………………………………..

seria i numer dowodu rejestracyjnego ………

Osoba upoważniona do korzystania z mojego pojazdu nie ma prawa:

□ przekazywać upoważnienia do korzystania z pojazdu innym osobom

□ sprzedać pojazdu

Upoważnienie jest ważne bezterminowo / od dnia ………………………………….. do dnia …………………………………… .

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis właściciela pojazdu)
  • użyczanie pojazdu samochodu auta
  • upoważnienie do używania pojazdu
  • jak napisać upoważnienie do jazdy autem – wzór pisma
  • Upoważnienie do korzystania z pojazdu / samochodu
  • użyczenie samochodu – korzystanie z cudzego pojazdu
Upoważnienie do korzystania z pojazdu pdf   Upoważnienie do korzystania z pojazdu odt   Upoważnienie do korzystania z pojazdu doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *