Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Do jednorazowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma prawo pracownica bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. W terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem pracownica składa pisemny wniosek o jego udzielenie.

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa pracodawcy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Proszę o udzielenie mi dodatkowego urlopu macierzyńskiego od dnia ……………………………… do dnia ……………………………… w łącznym wymiarze ……………………………… tygodni.
Przewidywana data porodu została określona przez lekarza na dzień ……………………………… .

Swoją prośbę uzasadniam …………………………………. .

Załącznik: …………………………………………. (zaświadczenie lekarskie, inne).

………………………………………
(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *