Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa – niniejszy odpis skróconego aktu małżeństwa potrzebny jest…

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres, pesel, stopień pokrewieństwa)
………………………………………
(nazwa ośrodka pomocy społecznej)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa

Wnoszę o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa …………………. (imię i nazwisko) ur. ……… (data) w …………………… (miejscowość), z domu ……………………………………….. (nazwisko panieńskie) syna/córki** ……………. (imię ojca), …………….. (imię matki), …………………………………. (nazwisko panieńskie matki).
Małżeństwo było zawarte ……… (data) w …………………………… (miejscowość).
Niniejszy odpis skróconego aktu małżeństwa potrzebny jest ….. (wymienić).
Załącznik:
Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
* wpisać jeżeli wniosek dotyczy innej osoby niż składająca
** niepotrzebne skreślić
………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf odt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *