Wniosek o zasiłek rodzinny

Załączniki:

* kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek
* zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu
* orzeczenie o niepełnosprawności
* zaświadczenie szkoły/szkoły wyższej
* kopia aktów zgonu rodziców
* kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty
* inne ………… (wymienić)

* niepotrzebne skreślić

Pouczenie

Od decyzji dotyczącej przyznania lub odmowy świadczeń rodzinnych istnieje możliwość odwołania się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

  • wniosek o zasiłek rodzinny
  • jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny
  • wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego
Wniosek o zasiłek rodzinny pdf   Wniosek o zasiłek rodzinny odt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *