Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek urlopowy składa się do pracodawcy, najczęściej do działu kadr odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem urlopu.

W wielu przedsiębiorstwach obowiązuje wewnętrzny system ustalania (przydzielania) terminów urlopowych z którym warto się zapoznać przed złożeniem oficjalnego wniosku.

Wniosek o urlop wypoczynkowy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(dział firmy)

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w okresie od dnia …………………… do dnia …………………… włącznie tj. ……………. dni roboczych z przysługujących mi w roku ………………..

………………………………………
(podpis pracownika)

………………………………………
(podpis przełożonego)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *