Wniosek osoby samotnej o zasiłek rodzinny na dziecko

Załączniki do dokumentu

☐ kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek
☐ zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu
☐ skrócony/e odpis/y aktu urodzenia dziecka/i (lub inne dokumenty identyfikacyjne)
☐ orzeczenie/a o niepełnosprawności
☐ zaświadczenie/a szkoły/szkoły wyższej
☐ inne …………………………………. (wymienić)

*niepotrzebne skreślić
Pouczenie
Od decyzji dotyczącej przyznania lub odmowy świadczeń rodzinnych istnieje możliwość odwołania się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

  • Wniosek osoby samotnej o zasiłek rodzinny na dziecko
  • Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny
  • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • Dodatki do zasiłku rodzinnego
Wniosek osoby osoby samotnej o zasiłek na dziecko pdf   Wniosek osoby osoby samotnej o zasiłek na dziecko odt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *