Zawiadomienie o zamontowaniu haka holowniczego

Po zamontowaniu haka holowniczego konieczne jest dokonanie przeglądu technicznego pojazdu oraz zawiadomienia właściwego miejscowo wydziału komunikacji celem wpisania tej zmiany w dowodzie rejestracyjnym.

Zawiadomienie o zamontowaniu haka holowniczego
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o zamontowaniu haka holowniczego

Zawiadamiam, iż dnia ……………………………………………… dokonałem/am* zamontowania haka holowniczego w pojeździe marki …………………………………… numer rejestracyjny…………………………………….. , numer identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy) ………………………………… , dowód rejestracyjny ……………………………………… (seria i numer) przystosowującego go do ciągnięcia przyczepy.

Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ………………(seria i numer)
□ karta pojazdu …………………………… (seria i numer)
□ dokument potwierdzający, że zmian dokonał fachowiec prowadzący działalność gospodarczą we wskazanym zakresie z dnia ………………………………………………
□ dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego stwierdzającego, że zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych pojazdów z dnia ………………………………………………
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata …………………………………
* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami wszystkie haki muszą mieć odczepiany zaczep kulowy, dlatego też za granicą należy pamiętać, że podczas jazdy bez przyczepy, kula musi być zdemontowana.

Zawiadomienie o zamontowaniu haka holowniczego

pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *