Najem mieszkania protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo – odbiorczy mieszkania spisywany jest na ogół na okoliczność przekazania określonych wartości materialnych.

Najem mieszkania protokół zdawczo-odbiorczy JPG
………………………………………
(miejscowość, data)

Protokół zdawczo-odbiorczy przy najmie mieszkania

Sporządzony w dniu ………… . Wynajmujący przekazuje a najemca przyjmuje ……………………… (przedmiot najmu) znajdujący się w ….. (adres) składający się z …………………… (wymienić pomieszczenia) o łącznej powierzchni ……………………………. m^2. Przedmiot najmu posiada następujące wyposażenie, instalacje i urządzenia:
Instalacja elektryczna …….. *. Instalacja gazowa …………….. *. Instalacja wodno-kanalizacyjna. ……….. *. Instalacja grzejna …………….. *. Instalacja wentylacyjna …. *. Instalacja elektryczna …….. *. Instalacja sanitarna ………… *. Pomieszczenia …………… *. Piwnica …………………………………. *. Balkon …. *. Okna, drzwi ………………………… *. Posadzki ……………………………….. *. Wyposażenie ………… *. Z zewnątrz …………………………….. *. Obejście …………………………. *. Najemcy zostały przekazane klucze – ………………………………… kpl.
Uwagi ……. *.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
* niepotrzebne wykreślić, bez uwag lub określić stan, usterki, kompletność, wymienić istotne

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *