Na wzór  •  Wnioski urlopowe  •  Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia

Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia

Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(nazwa pracodawcy)
.............................................
.............................................
(adres)

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

W związku z orzeczeniem lekarza rodzinnego proszę o udzielenie mi urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od .............................. do ............................... . Uzasadniając swoją prośbę informuję, iż urlopu potrzebuję w celu przeprowadzenia leczenia. W załączeniu: 1. Orzeczenie lekarza rodzinnego

.............................................
(podpis)

.............................................
((podpis przełożonego))

Niniejszy urlop jest udzielany nauczycielowi lub nauczycielce przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia lekarza o potrzebie udzielenia takiego urlopu w celu przeprowadzenia leczenia i przywrócenia pełnej zdolności do pracy.

Podstawa prawna: Karta Nauczyciela


Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia pdf   Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia odt   Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia doc  

Słowa kluczowe

  • urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli druki
  • urlop zdrowotny
  • druki wniosków o urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli
  • urlop zdrowotny nauczyciela druki
  • karta nauczyciela - urlopy

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.06.05