Wniosek o dodatkowy urlop rehabilitacyjny

Podstawa prawna Art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776).

Wniosek o urlop dodatkowy rehabilitacyjny
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko / dział)
………………………………………
(pracodawca)
………………………………………
………………………………………
(adres)

wniosek o urlop dodatkowy rehabilitacyjny

Proszę o udzielenie mi urlopu dodatkowego w terminie od dnia ……………………………………… do dnia ……………………………………… , tj. ……………….. dni roboczych z 10 dni przysługujących mi w roku kalendarzowym. Urlop niniejszy zamierzam wykorzystać do/na …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik: …………………………………..

………………………………………
(podpis)

………………………………………
(pieczątka i podpis pracodawcy)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *