Awizo zawiadomienie o dostępności towaru

Dla pełnej ścisłości należy powiedzieć, że awizo w logistyce (produkcja, transport, magazynowanie) jest w zasadzie zawiadomieniem o wysłaniu towaru a nie o jego dostępności do odbioru.

Awizo - zawiadomienie o dostępności towaru
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

awizo dotyczące zamówienia nr ……………….

Informujemy, że zamawiany przez Państwa towar jest gotowy do odbioru w naszym magazynie w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (adres). W dniach ………………………………………………………………. od godz. ………………………………………………………… .

Z poważaniem

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *