Notatka służbowa z wykonania naprawy

Notatki z wykonanych prac przydatna np w serwisach sprzętu AGD czy RTV.

Notatka służbowa z wykonania naprawy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Notatka służbowa z wykonania naprawy

Notatka z wykonania naprawy ……………………………… (czego) w/na ……………………………………….. .
Zgodnie ze zleceniem ………………………….. (czyim) numer ……………………. z dnia ……………………… przedstawiam rozliczenie prac naprawczych.

Koszt robocizny, Ilość, Cena jednostkowa z VAT, Łącznie
Łącznie do zapłaty (suma z trzech tabel): ……………………………..
słownie ……………………………..

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • naprawa towaru
  • notatka służbowa z wykonania naprawy
  • notatka służbowa z naprawy sprzętu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *