Wniosek o urlop rodzicielski

Obecnie 26-tygodniowy urlop rodzicielski może być wykorzystywany przez rodziców jednorazowo, w 2 lub w 3 częściach. Żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Wniosek o urlop rodzicielski
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(dział firmy)

wniosek o urlop rodzicielski

Proszę o udzielenie mi urlopu rodzicielskiego od począwszy od dnia ………………………………….. do wyczerpania tego urlopu w łącznym wymiarze …………….. tygodni/w częściach*:

□ pierwsza część ……….. tygodni od dnia ………………………………….. do dnia ………………………………….. .

□ druga część ……….. tygodni od dnia ………………………………….. do dnia ………………………………….. .

□ trzecia część ……….. tygodni od dnia ………………………………….. do dnia ………………………………….. .

* wybrać czy w całości czy w częściach – urlop można brać w całości lub w trzech (nie więcej) częściach, każda minimum po 8 tygodni

………………………………………
(podpis)

Warto przeczytać wyjaśnienia ZUS: http://goo.gl/igqFlM

  • W jaki sposób złożyć wniosek o urlop rodzicielski?
  • wniosek o urlop rodzicielski 2013 2014 wzór
  • urlop rodzicielski a praca, ZUS – zasady
  • Wniosek o urlop rodzicielski/li>
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *