Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego

W przypadku rezygnacji z części podstawowego urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka ojciec ma prawo wykorzystać pozostałą jego część.

Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego

Oświadczam, iż nie zamierzam korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku o urlop rodzicielski złożonym przez żonę/męża* …………………. (imię i nazwisko), tj. od dnia …………………………………………. do ………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *