Pismo przewodnie. Jak napisać list przewodni?

Ze względu na niewielką długość zaleca się użycie kartki formatu A5 w układzie poziomym.

wzory pism przewodnich

Pismo przewodnie

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do …………… (wymienić czego) z dnia ……………………………….. w załączeniu przesyłam ……………………. (wymienić co).

Jeśli możemy jeszcze czymś służyć, prosimy o kontakt.

Z poważaniem

  • pisma przewodnie – wzory dokumentów
  • wzór profesjonalnie napisanego pisma przewodniego
  • pismo przewodnie wzór
  • list przewodni wzór
  • jak napisać pismo przewodnie?
  • list przewodni – szablon dokumentu
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *