Reklamacja otrzymanego towaru

Reklamacja powinna dokładnie opisywać problem i oczekiwania strony. Ważny jest też odpowiedni dobór argumentów.

Reklamacja otrzymanego towaru
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)

Reklamacja otrzymanego towaru

Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję, że dnia …………………………………………………. otrzymałem przesyłkę, która okazała się niezgodna z zamówieniem. Zamawiałem …………………………………………… (nazwa towaru, nr katalogowy), a Państwo przysłaliście …………………………………………… (nazwa towaru).

W związku z powyższym zmuszony jestem zwrócić Państwu otrzymany towar. Równocześnie proszę o szybkie dostarczenie towaru zgodnego z zamówieniem.

Liczę na potraktowanie sprawy jako pilnej.

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *