Reklamacja wybrakowanego towaru

W związku z powyższym odsyłam całą przesyłkę i proszę o zwrot wpłaconej przez nas sumy.

Reklamacja wybrakowanego towaru
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Reklamacja wybrakowanego towaru

Niniejszym informuję, że dnia ………………………………………………. otrzymałem od Państwa przesyłkę ………………………………….. (jaką). Po jej przejrzeniu okazało się, że ……………………….. (liczba) posiada następujące braki:
1. ……
2. ……
3. ……
W związku z powyższym odsyłam całą przesyłkę i proszę o zwrot wpłaconej przez nas sumy.

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *