Wniosek – szablon dokumentu

Wnioskiem jest jest swojego rodzaju propozycją, czymś, co się przedkłada, składa, wysuwa do czyjegoś rozważenia i decyzji (akceptacji lub odrzucenia). Składany jest do organów, instytucji lub osób decydujących i dotyczy załatwienia konkretnej sprawy.