Wniosek o wydanie akt sprawy sądowej o nieopłacony abonament RTV

Zapomniałeś o obowiązku wyrejestrowania odbiornika RTV i nie płaciłeś? W efekcie otrzymałeś od Poczty Polskiej pismo o egzekucji ponad tysiąca złotych za nieopłacony abonament RTV za ostatnie 5 lat? Jest na to sposób.

Rezygnacja z nju mobile
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej
Poczta Polska S.A.
Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

Wniosek

W związku z otrzymanym pismem z UP ………….. z dnia ………….., na podstawie art. 73 KPA wnoszę o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mojej osoby roszczenia zawarte w w/w piśmie. Uwierzytelnione kopie proszę przesłać na mój adres pocztowy.

………………………………………
(podpis)

Co prawda abonament należy płacić jeśli posiada się odbiornik RTV ale ustawodawca nałożył też obowiązki na egzekutora należności za posiadanie tegoż odbiornika RTV.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *