Wniosek – szablon dokumentu

Wnioskiem jest jest swojego rodzaju propozycją, czymś, co się przedkłada, składa, wysuwa do czyjegoś rozważenia i decyzji (akceptacji lub odrzucenia). Składany jest do organów, instytucji lub osób decydujących i dotyczy załatwienia konkretnej sprawy.

Wniosek o ...
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek

Wnioskuję o …………………….. (co i gdzie?). Realizacja tego wniosku pozwoli ……………………….. (przewidywane efekty, uzasadnienie).

………………………………………
(podpis)

Wniosek może być przedstawiany w formie ustnej lub pisemnej, może być słuszny, zasadny, błędny, bezpodstawny itd. (na podstawie Słownika języka polskiego). Poniższe wnioski są konieczne.

Jeżeli piszemy pismo w imieniu grupy np „w imieniu mieszkańców bloku” należy załączyć listę z podpisami.

  • ogólny szablon wniosku o …
Wniosek o ... pdf   o ... odt   o ... doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *