Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

Upoważniam do odbioru w moim imieniu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania
…….
(miejscowość, data)
…….
(imię i nazwisko)
…….
…….
(adres)
…….
…….
(urząd / wydział)

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

Ja, ………. niżej podpisany/podpisana*,
zamieszkały/zamieszkała* ………
………………..
legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze
……….
wydanym przez …………….
dnia ……….,
upoważniam do odbioru w moim imieniu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów ……….. dnia ……………… .
Panią/Pana* …..
zamieszkałego/zamieszkałą* …………………
……………….
legitymującego/legitymującą* się dowodem osobistym o nr ….
wydanym przez ……………..
dnia ………. .

…….
(podpis)
  • upoważnienie do odbioru dokumentów wyborczych
  • Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach
  • wybory – prawo do głosowania gwarantuje zaświadczenie którego odbiór możemy zlecić obcej osobie
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *