Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia

Niniejszy urlop jest udzielany nauczycielowi lub nauczycielce przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia lekarza o potrzebie udzielenia takiego urlopu w celu przeprowadzenia leczenia i przywrócenia pełnej zdolności do pracy. Podstawa prawna: Karta Nauczyciela

Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa pracodawcy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia

W związku z orzeczeniem lekarza rodzinnego proszę o udzielenie mi urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od ………………………… do …………………………. .

Uzasadniając swoją prośbę informuję, iż urlopu potrzebuję w celu przeprowadzenia leczenia.

W załączeniu:
1. Orzeczenie lekarza rodzinnego

………………………………………
(podpis)

………………………………………
((podpis przełożonego))

  • urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli druki
  • druki wniosków o urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli
  • urlop zdrowotny nauczyciela druki
  • karta nauczyciela – urlopy
  • wzór wniosku o urlop na poratowanie zdrowia
  • druk o urlop na poratowanie zdrowia
  • urlop na poratowanie zdrowia orzeczenie lekarskie
  • wniosek o urlop na poratowanie zdrowia dla nauczycieli akademickich, formularz, wzór
  • wniosek o urlop dla poratowania zdrowia
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *