Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Wniosek o wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia

Odpis aktu urodzenia
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
(pesel i stopień pokrewieństwa)
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)

Odpis aktu urodzenia

Wnoszę o wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia ………………… (imię i nazwisko) ur. ………………………. (data) w ……………………………. (miejscowość), syna/córki** ………………………. (imię ojca), ………………….. (imię matki), …………… (nazwisko panieńskie matki).
Niniejszy odpis zupełnego aktu urodzenia potrzebny jest ………………….. (wymienić).
Załącznik:
Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
* wpisać jeżeli wniosek dotyczy innej osoby niż składająca
** niepotrzebne skreślić
………………………………………
(pieczątka i podpis)

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

pdf   odt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *