Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy trawa maksymalnie 3 lata (36 miesięcy) z czego 35 miesięcy jest do podziału pomiędzy rodziców a miesiąc przeznaczony dla ojca jest nieprzenaszalny).

Wymiar urlopu wychowawczego – najnowsze zmiany prawne

Jest to urlop bezpłatny a więc podczas urlopu nie otrzymuje się wynagrodzenia.

wniosek urlop wychowawczy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(adres i stanowisko)
………………………………………
(pracodawca)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ……… (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)
składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze ……………………
tj. w okresie od dnia ………………. do dnia …………………………. .

Informuję, że dotychczas korzystano / nie korzystano* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez …………………………. ……………………………………….. ………………………………… (łącznie tygodni / miesięcy dla obojga rodziców)

Oświadczenie drugiego z rodziców / opiekunów* dziecka

Ja ……………………. ,
……………….. (adres)
oświadczam, że w okresie od ………………………………… do ………………………… nie mam zamiaru korzystać z urlopu wychowawczego na córkę / syna* …………………………………… (imię i nazwisko dziecka).

………………………………………
(podpis ojca/opiekuna lub matki/opiekunki)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *