Zamówienie – wzór pisma

Popularne jest stosowanie gotowych szablonów tego rodzaju korespondencji w celu zwiększenia intuicyjności wypełniania blankietu.

Nie rzadko firmy decydują się jednak na przygotowanie zamówienia w formie listu.

Zamówienie
………………..
(miejscowość, data)
………………..
(nazwa firmy)
………………..
………………..
(adres)
………………..
(REGON)
………………..
(telefon)
………………..
(nazwa firmy)
………………..
………………..
(adres)

Zamówienie

Składamy zamówienie na niżej wymienione artykuły:

  • L.p
  • Nazwa artykułu
  • Ilość sztuk (w opakowaniu)
  • Ilość opakowań
  • Cena jednostkowa sztuki z podatkiem od towarów i usług
  • Cena jednostkowa opakowania z podatkiem od towarów i usług
  • Cena ogółem z podatkiem od towarów i usług

Należność za zamówienie:

  • zostanie uregulowana przelewem po jego zrealizowaniu
  • została uregulowana przelewem dnia ……. .
………………..
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *