Zawiadomienie o wymianie silnika w pojeździe i zmianie pojemności

Zawiadamiam, iż dnia dokonałem wymiany silnika, co zmieniło dane pojazdu zapisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu marki

Zawiadomienie o wymianie silnika w pojeździe i zmienie pojemności
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o wymianie silnika w pojeździe i zmianie pojemności

Zawiadamiam, iż dnia …………………………………………. dokonałem wymiany silnika, co zmieniło dane pojazdu zapisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu marki ……………………………………………………………………. nr rejestracyjny ………………………………………………. numer identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) …………………………………………………………………………….. tj.: nastąpiła zmiana pojemności silnika i wynosi ona aktualnie ……………………….. cm³.
Załączniki:
☐ dowód rejestracyjny …………………………………….. (seria i numer)
☐ karta pojazdu …………………………………… (seria i numer)
☐ zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego na pojazd z wymienionym silnikiem z dnia …………………………………………… (data)
☐ oświadczenie poprzedniego właściciela silnika o jego sprzedaży/darowaniu*
☐ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
☐ wymagana opłata ……………………………
* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
  • zawiadomienie do urzędu
  • zawiadomienie o zmianach w pojeździe zarejestrowanym
  • wymiana silnika a karta pojazdu
  • zmiana elementów
  • wydział komunikacji
  • zmiana pojemności
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *