Zawiadomienie zmiany konstrukcyjne pojazdu

Zawiadamiam, iż dnia … dokonałem zmian konstrukcyjnych mojego auto zmieniających rodzaj pojazdu marki a także wymieniłem w nim elementy konstrukcyjne …

Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Zawiadamiam, iż dnia … dokonałem zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu marki ……………………. nr rejestracyjny …………………………………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ………………………………….. z ……………………………………………….. na ……………………………………………….. .
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ………………. (seria i numer)
□ karta pojazdu ……………………………. (seria i numer)
□ dokument potwierdzający, że zmian dokonał fachowiec prowadzący działalność gospodarczą we wskazanym zakresie ………………………. (z dnia)
□ zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego stwierdzającego, że zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych pojazdów……………………………. (z dnia)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata ………………………………….

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *