Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadamiam, iż dnia sprzedałem pojazd marki nr rejestracyjny nr identyfikacyjny VIN

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadamiam, iż dnia …. sprzedałem pojazd marki …………………….. nr rejestracyjny …………………………………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ………………………………… Panu/Pani* ………………… .
Załącznik
1. Kopia umowy kupna sprzedaży z dnia …. .
* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
  • zawiadomienie
  • zbycie sprzedaż pojazdu auta
  • zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
  • wydział komunikacji
  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  • zawiadomienie o sprzedaży auta samochodu
  • powiadomienie o zbyciu pojazdu
  • ubezpieczenie OC
  • rejestracja pojazdu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *